Предлагани услуги

Промел Инженеринг проектира и произвежда по задание на клиента различни технологични и контролни машини и системи свързвани с провеждането и управлението на технологични процеси в облстта на:

  • мелничарство
  • хлебопроизводство
  • сладкарство
  • зърносъхранението
  • фуражното призводство

Ниво на обслужване

  • Персонално обслужване
  • Техническа подръжка от специалист с висока квалификация, опит и умения;
  • Безплатни консултации при изготвяне на технически решения;
  • Приоритетна реакция при нужда;
  • Поддръжка

Гаранционно обслужване - Надеждност и сигурност!
Промел Инженеринг обслужва всички гаранционни продукти закупени от нас


Извънгаранционно обслужване - Свободата да избираш, смелостта да се довериш!
Отличителен белег на Промел инженеринг в тази посока е професионализма и доказания опит! Обслужваме пълната гама лабораторни уреди за анализ на зърнени продукти и брашна. Можете да разчитате на нашата компетентност.

Абонамент - Контролирани разходи!
Удобна форма на сервизна поддръжка с предварително договорени параметри и време на реакция. Възможност за предоставяне на оборотна техника, периодична диагностика и профилактика.

Интегриране на техника - Индивидуален подход!
Интегриране на новозакупената техника във вече съществуваща технологична линия или лабораторна комплектация, добавяне на нови функции, хардуерно и софтуерно съвместяване в произволни по сложност информационни и технологични системи.

© 2024 ПромелИнженеринг.