Продукти

Промел Инженеринг предлага на своите клиенти лабораторни уреди за окачествяване на зърнени култури и брашна,глутеномиячки, апарати за "число на падане", дозатори за добавки, влагомери, сонди и много други устройства и системи .

Промел Инженеринг разработва и монтира системи за автоматизация на производствените процеси.

Уредите и системите са проектирани и произведени от фирмата или са доставени от водещи производители в Европа и света.

Глутеномиячките и уредите за падащо число са специално конструирани и произведени за работа с българските пшеници, което ги прави особено подходящи за лабораториите в България.

На тази страница можете да разгледате основните уреди и системи, които предлагаме - групирани по видове и предназначение.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Лабораторно оборудване

вижте кратка презентация

 • глутеномиячни машини
 • лабораторни термостати
 • апарати за "число на падане"
 • храномери
 • влагомери
 • муфелни пещи

.

Електронни везни

 • лабораторни везни
 • аналитични везни
 • сушилни-влагомерни везни
 • платформени везни

Дозатори

вижте проспект

 • дискови дозатори
 • спирални дозатори
 • шнекови дозатори
 • други

Експресни NIR анализатори

Автоматизация

 • управление на технологичните процеси в хлебопроизводството
 • управление на технологичните процеси в мелничното производство
 • автоматизация на зърнобази

вижте примери

Термоконтролни системи за силози и складове

Промел инженеринг изгражда и поддържа термоконтролни системи за силози и складове за зърнени суровини.

Системите извършват автоматичен или полу-автоматичен мониторинг на температурата в контролирания обект и генерират протоколи по дни и часове. При необходимост извеждат алармени съобщения за превишени критични граници на температурата.

Фирмата ни има много богат опит в монтажа и поддръжката на термоконтролни системи защото изграждаме такива инсталации от 2001 година.

вижте - автоматична мониторингова система

вижте - полу-автоматична мониторингова система

Други

 • термосонди за измерване на температурата в зърнени насипи
 • пробовземащи сонди за вземане на проби от зърнени култури

Системи за складиране и дозиране на брашнa и прахообразни суровини

Вижте продуктите

© 2024 ПромелИнженеринг.