Проблемите на реколта 2018

Поради честите и проливни дъждове, съпътстващи жътвата на реколта 2018 г., при много от партидите пшеница се наблюдава покълване. В някои от случаите то е видимо, а в някои скрито.

Както е известно, покълването води до увеличаване на амилазната активност на суровината, респективно - намаляне на стойностите на "числото на падане", и понижаване на Добива на мокър глутен. Ако тези проблеми са значителни се стига до тотално компроментиране на партидите пшеница.

"Промел инженеринг" предлага автоматични и полуавтоматични уреди за определяне на падащо число и глутеномиячни машини, с които надеждно да се анализират закупуваните партиди и да се избегнат проблеми с качеството.

© 2024 ПромелИнженеринг.