Автоматична глутеномиячна машина - GM-04

От юни 2019 г. предлагаме на клиентите си още един модел глутеномиячна машина – GM-04.

Тя има вграден тъч-скрийн дисплей, служещ за задаване на различни програми за отмиване на няколко, различни вида проби. Може да работи по БДС или ISO и съответно да ползва вода директно от водопроводната инсталация или от специален водосъдържател чрез вградената си помпа.

Програмата за работа позволява избор на време и интензивност на отмиването и дебит на отмиващата вода за всеки отделен етап на анализа.

© 2024 ПромелИнженеринг.