Нов модел глутеномиячна машина

От началото на 2017 година предлагаме на клиентите си нов модел глутеномиячна машина - GM-02 IP.

.

Машината служи за автоматично отмиване на глутен , съдържащ се в проби от брашно и пшеничен шрот, с цел определяне на показателя “Добив на мокър глутен”, съгласно БДС и ISO.Отмиването се извършва в специално гнездо,в което се движи работен орган. Процедурата включва три отделни етапа, като при всеки от тях интензивността на отмиване и дебита на отмиващата вода са различни.

GM-02 IP извършва анализите в автоматичен режим, при който машината работи по предварително зададени време, интензивност и дебит на водата за отделните етапи.

Управлението и програмирането на машината е безжично, дистанционно чрез приложения таблет или чрез друг браузър посредством IP комуникация.

© 2024 ПромелИнженеринг.